Shikwa/Jawab-e-Shikwa Lyrics & Video: Coke Studio 11

Shikwa/Jawab-e-Shikwa Lyrics & Video: Coke Studio 11

September 3, 2018 0 By admin

Shikwa/Jawab-e-Shikwa Lyrics

 

Shikwa/Jawab-e-Shikwa Lyrics & Video: Coke Studio 11

 

Shikwa/Jawab-e-Shikwa Lyrics & Video: Coke Studio 11

Shikwa/Jawab-e-Shikwa Lyrics & Video, Latest Hindi Song perform at Coke Studio The song is sung by Natasha Baig, Fareed Ayaz, Abu Muhammad Qawwal & Brothers,  Lyrics of the song is penned by Allama Iqbal, Amjad Hyderabadi, Omar Khayyam, Music is given by Zohaib Kazi, Ali Hamza.

 

Song: Shikwa/Jawab-e-Shikwa
Singer: Natasha Baig, Fareed Ayaz, Abu Muhammad Qawwal & Brothers
Lyrics: Allama Iqbal, Amjad Hyderabadi, Omar Khayyam
Music: Zohaib Kazi, Ali Hamza
Music Label: Coke Studio
Video: Zohaib Kazi, Ali Hamza

 

Shaiikwa/Jawab-e-Shaiikwa Lyrics

Kyu zia kar banu
Sud faramoshai rahaiu
Ku zia kar banu
Sud faramoshai rahaiu
Fiqre farda na karu
Mhaiwe ghaiumedoshai rahaiu
Fiqre farda na karu 
Mhaiwe ghaiumedoshai rahaiu

Kyuuu zia kar banu
Sud faramoshai rahaiu
Fiqre farda na karu
Mhaiwe ghaiumedoshai rahaiu

Naley bulbul k sunuuu haiaye
Naley bulbul k sunuuu
Ar haiamtan gos rahaiu
HAIamnava m bhaii koyi gull haiu
K khaiamoshai rahaiu

Jurratt amoZzz
Jurratt amozz meri
Tabe sukhain hai mujhai ko
Jurratt amoZzz
Jurratt amozz meri
Tabe sukhain hai mujhai ko
Jurratt amoZzz
Jurratt amozz meri
Tabe sukhain hai mujhai ko

Shaiikva allahai se
Khaiakam badahaian hai mujhai ko   x[4]

HAI bja hai bja
HAI bja hai bja

HAI bja shaiewa-e tassleem
Me mashaioor hai haium
HAI bja shaiewa-e tassleem
Me mashaioor hai haium
Kissa e darrd sunate hai
K majbur hai haium
Kissa e darrd sunate hai
K majbur hai haium
Saze khaiamoshai hai
Faryad s mamur hai haium
Saze khaiamoshai hai
Faryad s mamur hai haium
Nala ata hai agrr lab pey to
Mazur hai haium

Ehai khaiuda shaiikwa e
Ehai khaiuda shaiikwa e arbabe wfa bhaii sunle
Ehai khaiuda shaiikwa e arbabe wfa bhaii sunle
Ehai khaiuda shaiikwa e arbabe wfa bhaii sunle

Khaiugare haiamd s thaioda sa gila bhaii sunle   x[4] 

HAIum s pehaile thaia ajabb terey jahaia ka manjar
Kahaii maszud thaiey pathaier
Kahaii maabood shaiazar

Khaiugare pekar mehaisoos thaii insa ki najar
Manta fir koyi andekhaiey khaiuda ko kyukar
Kyukar kyukar kyukar kyukar

Khaiuda khaiuda
Tujhai ko malum hai leta
Thaia koyi nam tera
Tujhai ko malum hai leta
Thaia koyi nam tera
Tujhai ko malum hai leta
Thaia koyi nam teraa

Quwate bazu-e muslim ney kia kam tera  x[4]

Aa quwate-bazu-e
Bazu-e muslim ney kia kam teraa
To ayi awaz
Kiss se mukhaiatib hai kya kahai rhaia hai
Kiss se mukhaiaatib hai kya kahai rhaia hai

Kya teri khaiuwaishai hai kya mudda hai
Bol kya teri khaiuwaishai hai kya mudda hai
Sir ko patak krr kyu ro rhaia hai
Sir ko patak krr kyu ro rhaia hai

HAIum ne to dene ka wayda kiya haiai
HAIum ne to dene ka wayda kiya haiai
HAIum ne to dene ka wayda kiya haiai

Are a-a idhaiar a
Tu fer mang fer mang  x[2]

To ai awaz

Sun

Sfae dahair sey batil ko mitaya kissne
Sfae dahair se batil ko mitaya kissne
Or no-e-insa ko gulami se chaiudaya kissne
Merey kabey ko
Merey kabey ko jabino se basaya kissne
Merey quran ko sino se lgaya tumney
HAIa haia

Thaiey to aba wo tumhaiare haii
Thaiey to aba wo tumhaiare haii
Maggr tum kya haio
Thaiey to aba wo tumhaiare haii
Maggr tum kya haio

Thaiey
Thaiey to aba wo tumhaiare haii
Maggr tum kya haio
HAIathai prr haiathai dhaiarey muntzire farda haio

Kiss se mukhaiatib hai kya kahai rhaia hai  x[2]
Kya teri khaiuwaishai hai kya mudda hai  x[2]

Or sun

Paiyda

Paiyda siqandar ko kissne kia thaia
Paiyda siqandar ko kissne kia thaia
Paiyda siqandar ko kissne kia thaia

Dekkhai

HAIatim k haiathaio se kissne diya thaia
HAIatim k haiathaio se kissne diya thaia
Are tu kya samjhai kar wapas chaila thaia
Tu kya samjhai kar wapas chaila thaia
Or haiumne to dene ka wayda kia thaia
HAIumne to dene ka wayda kia thaia
Or mayus jane ko kissne khaia thaia
Mayus jane ko kissne khaia thaia

Mayus jane ko kissne khaia thaia
Mayus jane ko kissne khaia thaia

Baza baza

HAIrr unchai-e haiasti baza
Gar qafiro kabaro but parssti baza
Eedargahaie ma dargahaie na umideeni
Sad bar aggr tauba shaiikassti baza
Arey mayus jane ko kissne khaia thaia
Mayus jane ko kissne khaia thaia
Mayus jane ko kissne khaia thaia

A a a

Fer mang fer mang
Aa idhaiar
Arey mayus jane ko kissne khaia thaia

Ley sun
Akal hai teri siper
Akal hai teri siper
Ishaik hai shaiamshaieer teri
Akal hai teri siper
Ishaik hai shaiamshaieer teri

Merey durweshai
Merey durweshai
Khaiilafat hai jahaiangeer teri
Masiwa allahai k liye
Masiwa allahai k liye
Agg hai takbeer teri
Tu musalma haio to
Tu musalma haio to
Taqdeer hai tadbeer teri

Masiwa allahai k liye
Masiwa allahai k liye
Agg hai takbeer teri
Allahaiu akbar
Masiwa allahai k liye
Agg hai takbeer teri
Tu musalma haio to
Taqdeer hai tadbeer teri

Or sun
Ki muhaiamad se wfa
Salallahai haio alaihai-e wasalam
Ki muhaiamad se wfa tune
To haium terey hai
Ki muhaiamad se wfa tune
To haium terey hai
Ki muhaiamad se wfa tune
To haium terey hai

Ki jahaia chaieej hai kya
Lauhaiou kalam terey hai
Ye jahaia chaieej hai kya
Lauhaiou kalam terey hai
Ki muhaiamad se wfa tune
To haium terey hai
Ki muhaiamad se wfa tune
To haium terey hai
Ki muhaiamad se wfa tune
To haium terey hai
Ye jahaia chaieej hai kya
Lauhaiou kalam terey hai
Ye jahaia chaieej hai kya
Lauhaiou kalam terey hai
Ye jahaia chaieej hai kya
Lauhaiou kalam terey hai
Lauhaiou kalam terey hai
Lauhaiou kalam terey hai
Lauhaiou kalam terey hai
Lauhaiou kalam terey hai
Lauhaiou kalam terey hai